Mikuláš s Veselými žabkami

Mikuláš s Veselými žabkami,

Dňa 5.12.2012 do Centra voľného času Trend na krúžok Veselé žabky, prišiel Mikuláš. Priniesol si so sobou veľký kôš plný balíčkov pre naše malé ratolesti. Všetci spoločne sme zaspievali pesničku a potom začal rozdávať balíčky. Nakoniec sme si spoločne zaspievali, zatancovali a s Mikulášom sa rozlúčili.