Fašiangy s Ratolesťou

Fašiangy sú v súčasnosti obdobím plesov a zábav, no v minulosti plnili iný charakter. Toto obdobie bolo obdobím bursovania po domoch s prianím dobrej úrody…. ale taktiež obdobím zábav.

O tom ako sa s nami „fašiangovalo“ si môžte prečítať ďalej.

Fašiangy sú v súčasnosti obdobím plesov a zábav, no v minulosti plnili iný charakter. Toto obdobie bolo obdobím bursovania po domoch s prianím dobrej úrody…. ale taktiež obdobím zábav.

V sobotu 9.2.2013 pripravil Detský folklórny súbor Ratolesť spolu s rodičmi podujatie pod názvom „ Fašiangy s Ratolesťou “.
Od skorých ranných hodín to začalo pred Chudobiencom žiť…K fašiangom neodmysliteľne patrí aj zabíjačka, o ktorú sa postarali naši skvelí rodičia pod vedením Janky Borákovej. Z výborných zabíjačkových výrobkov mohli ochutnať aj okoloidúci a ostatní návštevníci.
Súčasťou tohto podujatia bol sprievod masiek ( detí ) po domoch ( rodinách ) detí, ktoré navštevujú ľudové tanečné krúžky CVČ Trend. V každom dome nás s radosťou privítali, pohostili…. O výbornú fašiangovú atmosféru a zábavu sa postarala na ulici Hviezdoslavovej Anka Vreštiaková, kde nás privítali obyvatelia z okolitých domov poobliekaných v maskách.
Deti sa v sprievode predstavili krátkym programom, ktorým zároveň pozývali divákov na večerný kultúrny program. V tomto programe sa predstavili krúžky – Tancujúce drobce, Ratoliestky, Prípravka DFS Ratolesť a deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť ale aj hostia : Spevácka skupina a čiperné country tanečnice „ Osteo“ z Klubu dôchodcov č.3
Po programe si detičky aj rodičia zatancovali na tanečnej zábave, kde im pod nôžky hrala Detská ľudová hudba Detvanček.
Tradičným zvykom ukončenia fašiangov je pochovávanie basy, kedy sa lúčime s veselým obdobím zábav a plesov, čo vychádza z nasledujúceho obdobia pôstu, kedy sú zábavy pri muzike zakázané. Takéto symbolické pochovávanie basy sme si pripravili aj my. Deti už spomínaných krúžkov sa zoradili do
„ smútočného sprievodu “ a s veľkým nárekom odprevadili basu na 40 dňový odpočinok.

Mgr. Dana Rusinová