Polročná práca CVČ s animátormi

S čím nám teda animátori pomohli? Prečítajte si tu.