Komprax

V dňoch 22. – 24. 3. 2013 som sa zúčastnila spolu s Jozefom Matúškom KOMPRAXU, ktorý sa konal vo Veľkom Šariši. Na školenie prišlo viacej žiakov z rôznych miest, naše školiteľky (Gabika a Julka) nám vymysleli program na vzájomné sa spoznanie. Po krátkych spoznávacích hrách, ktoré sa konali vždy na začiatku dňa, sme prešli na hlavnú úlohu KOMPRAXU, ktorou bolo naučiť sa a následne aj napísať projekt pre svoju školu, alebo mesto. Školiteľky sa nám venovali a pomáhali nám aby sme všetko pochopili a správne sa naučili a napísali projekt, čo sa nám aj podarilo. Môj projekt sa týka detí CVČ Trend s názvom „Maľované CVČ“, ktoré sa uskutoční do konca školského roka 2012/2013. KOMPRAX sa mi veľmi páčil a získala som nové skúsenosti, kontakty a zážitky s novými priateľmi.