Medzinárodný folklórny festival „ Catalina “ Iasi, Rumunsko

V rumunskom meste Iasi sa v dňoch 27. – 30. augusta 2013 konal 19. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu „ Catalina “, na ktorý sme boli s Detským folklórnym súborom Ratolesť pozvaní. Festivalu sa zúčastnilo 20 folklórnych súborov nielen z Rumunska, ale aj iných európskych krajín ( Macedónsko, Ukrajina, Grécko, Poľsko …).

Slovensko, ale hlavne mesto Detva reprezentoval Detský folklórny súbor Ratolesť pôsobiaci pri Centre voľného času – Trend od roku 1974.

Spomedzi spomínaných zúčastnených kolektívov sa DFS Ratolesť umiestnil na

1. mieste, o čom rozhodla porota zložená z odborníkov.

Účasť Detského folklórneho súboru Ratolesť na festivale v Iasi, Rumunsko bola zrealizovaná s finančným príspevkom MESTA DETVA.