Uncategorised

Ponuka krúžkov CVČ Trend na školský rok 2022/23 (pre zväčšenie rozkliknúť)

Žiadosť na prihlásenie do krúžkov CVČ Trend na školský rok 2022/23 si môžete stiahnuť TU

Centrum voľného času TREND v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách organizuje inovačné vzdelávanie pre učiteľov TSV, vychovávateľov a trénerov. Inovačné vzdelávanie – Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a v mimoškolských aktivitách. Vzdelávanie sa uskutoční v dňoch 3. – 5.3.2022

Rozvrh na šk. rok 2021/2022 v budove CVČ Trend Deň 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Po 10:00 Klub najmenších (len v zelenej farbe ŠS) Rybársky krúžok (trieda) 17:00 Hra na hudobný nástroj (trieda) 17:30 Jumping (tanečná sála) 18:00 Hra na hudobný nástroj (trieda) 18:30 Joga (tanečná sála Ut Stolný

Od 4.10.2021 je podľa školského semaforu okres Detva v I. stupni varovania. Pre všetky krúžky c CVČ Trend platia opatrenia podľa tohto semaforu. To znamená: Prezenčne podľa školského semaforu na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ,OU), ŠKD, ŠVZ, školské jedálne,

Rozhodnutie ministra školstva o mimoriadnych opatreniach v školstve platné od 12.10.2020.

Usmernenie k realizácii záujmovej činnosti CVČ s ohľadom na pandémiu COVID – 19 TU a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti TU