Záujmové krúžky pre rok 2014/15

Rozpis krúžkovej činnosti v školskom roku 2014/15

Ratoliestky /ľudový tanec/

Od 4 rokov

CVČ Trend

Vrtielko

Od 5 rokov

IV. MŠ Detva Nám. SNP

Nápadníkovo

Od 5 rokov

IV. MŠ Detva Nám. SNP

Šašuľkovia

Od 5 rokov

IV. MŠ Detva Nám. SNP

Malý angličtinár

Od 5 rokov

VI. MŠ Detva

Makulienka /ľudový tanec/

Od 5 rokov

VI. MŠ Detva

V kráľovstve rozprávok

I. stupeň

ZŠ A. Vagača Detva

Počítače hrou

I. stupeň

ZŠ A. Vagača Detva

Naša trieda I. skupina

I. stupeň

ZŠ A. Vagača Detva

Naša trieda II. skupina

I. stupeň

ZŠ A. Vagača Detva

Florbal

I. stupeň

ZŠ A. Vagača Detva

Pohybové hry

II stupeň

ZŠ A. Vagača Detva

Gastronomický krúžok

I. + II.stupeň

ZŠ A. Vagača Detva

Romka – prípravka

Od 5 rokov

CVČ Trend

Romka

II. stupeň

CVČ Trend

Rebelko

I. a II.stupeň

CVČ Trend

Hokej

I. + II.stupeň

Zimný štadión Detva

Korčuľovanie

I. stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Gymnastika mladší

I. stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Gymnastika starší

II.stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Stolný tenis

II.stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Športové hry

II.stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Loptové hry

II.stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Moja trieda

I.stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Šikovníček

I.stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Počítače hravo

I.stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Šach – začiatočníci

I.stupeň

CVČ Trend

Šach – pokročilí

II.stupeň

ZŠ Obrancov mieru

Volejbal mladšie dievčatá

II.stupeň

Športová hala

Volejbal staršie dievčatá

II.stupeň

Športová hala

DFS Podpoľanček /ľudový tanec/

I. + II. stupeň

CVČ Trend

DĽH Detvanček /ľudová hudba/

II.stupeň

CVČ Trend