Program / Krúžky v školskom roku 2012/2013

Rozpis krúžkovej činnosti v školskom roku 2014/15 Ratoliestky /ľudový tanec/ Od 4 rokov CVČ Trend Vrtielko Od 5 rokov IV. MŠ Detva Nám. SNP Nápadníkovo Od 5 rokov IV. MŠ Detva Nám. SNP Šašuľkovia Od 5 rokov IV. MŠ Detva Nám. SNP Malý angličtinár Od 5 rokov VI. MŠ Detva

Centrum voľného času TREND v školskom roku 2013/2014 ponúka pre žiakov základných škôl tieto záujmové krúžky: • Moderný tanec Vedúca: Mgr. Lenka Chamulová Pod vedením tanečnej lektorky sa môžeš naučiť pohybové základy STREET DANCOVÝCH žánrov akými sú HIP HOP a DISCO. Krúžok sa zúčastňuje vystúpení na mestských akciách, súťažiach a