Šaliansky Maťko 2015

22. ročník súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 29.1.2015 o 9.00 hod. sa v CVČ – Trend, Detva konalo obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Podujatia sa zúčastnili: ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J.J. Thurzu Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ Vígľaš, ZŠ Hriňová Krivec a ZŠ s MŠ Školská Hriňová. Súťažilo sa v troch kategóriách, z ktorých prví postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Dome Matice slovenskej v Banskej Bystrici.


VÍŤAZI


I. kategória: 2.-3. ročník ZŠ


1. Viktória Palovičová ZŠ Kriváň

2. Michaela Sofia Matejová ZŠ Školská, Hriňová

3. Adela Paľková ZŠ Školská, Hriňová

zľava: 2.m. Michaela Sofia Matejová, 3.m. Adela Paľková a 1.m. Viktória Palovičová

II. kategória: 4.-5. ročník ZŠ

1. Michaela Straková ZŠ Školská, Hriňová

2. Alica Mališová ZŠ Kriváň

3. Benjamín Androvič ZŠ Vígľaš

zľava: 3. Benjamín Androvič, 2. Alica Mališová a 1.Michaela Straková

III. kategória: 6.-7. ročník ZŠ

1. Dorota Bečárová ZŠ Krivec, Hriňová

2. Ema Bahledová ZŠ Školská, Hriňová

3. Šimon Hudák ZŠ J.J.Thurza, Detva

zľava: 3. Šimon Hudák, 2. Ema Bahledová a 1. Dorota Bečárová