BIO C – 2015

Biologická olympiáda kategória C

Dňa 4. februára 2015 sa konalo obvodné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Zúčastnili sa 4 základné školy z detvianskeho okresu z toho 9 žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci sa zapojili do teoreticko-praktickej časti. V praktickej časti s pomocou mikroskopu mali za úlohu preskúmať vzorky huby plesne hlavičkatej a huby pečiarky. V teoretickej časti bolo pre žiakov pripravených 14 otázok.

Vyhodnotenie: