Rétorika 2015

Vyhodnotenie OK Rétorika

Dňa 20.4.2015 sa konalo v CVČ Trend Obvodné kolo v Rétorike. Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl detvianskeho okresu a súťažilo 22 žiakov 4. -9. ročníka. Do regionálneho kola postupujú prví traja z každej kategórie, ktoré sa uskutoční 12. 5. 2015 o 9.00 v CVČ Domino.

Víťazi :

1. kategória :


1. Šimon Hudák ZŠ J.J.Thurzu,Detva

2. Alica Mališová ZŠ Kriváň

3. Aneta Kuchárková ZŠ Obrancov mieru, Detva


zľava: Aneta Kuchárkova, Alica Mališová a Šimon Hudák

2. kategória :


1. Lenka Jágerska ZŠ Kukučínova, Detva

2. Kristína Krnáčová ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

3. Daniela Konôpková ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová


zľava: Daniela Konôpková, Kristína Krnáčová a Lenka Jágerská