Deň Zeme 2015

DEŇ ZEME V CVČ – TREND

Ako každý rok aj tento rok bol 22.apríl venovaný krásnej planéte Zem. Aj my v Centre voľného času sme využili tento deň, aby sme priblížili deťom význam našej planéty. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR S-CHKO Poľana sa konala v priestoroch KC A. Sládkoviča beseda. Beseda bola na tému: „Putovanie pralesmi európskeho významu“, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl.

Formou prezentácie zamestnanci z CHKO Poľana priblížili deťom význam a funkcie pralesa, do besedy sa deti aktívne zapájali a vedeli reagovať aj na niekedy náročné otázky. Po prezentácii si deti pozreli veľmi pekne spracovaný dokument o Zadnej Poľane. Beseda pokračovala prezentáciou najstaršieho pralesa na našom územi – Dobročský prales. Dobročskému pralesu bol pridelený Európsky diplom – ocenenie Rady Európy a patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku. Dobročskému pralesu bola venovaná aj výstava, kde deti mohli vidieť najvyšší a najstarší strom v strednej Európe.

Deti pochopili aké majú šťastie, že vyrastajú v takom krásnom prostredí a možno mnohé z nich inšpirovala beseda, aby sa išli aj s rodičmi prejsť do prírody a vychutnávať si jej krásy.

O besedu prejavili záujem všetky školy z mesta Detva, pričom besedy sa zúčastnilo 135 detí.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať CHKO Poľana za zaujímavú besedu a KC A. Sládkoviča za priestory a technickú prípravu.