Národné matičné slávnosti

Program podujatia NMS, na ktorom budú vystupovať aj členovia súboru Rómka.