Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Tak ako v predošlých rokoch, aj tentokrát, sa v posledný mesiac roku, presnejšie 10. decembra 2016, konalo v Dome kultúry Andreja Sládkoviča obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (pre 8 – 9 ročníky ZŠ). Už tradične sa organizácie ujalo Centrum voľného času Trend. Na tomto, už ôsmom ročníku, sa zúčastnilo sedem základných škôl z nášho okresu.

Súťaž sa skladala z troch samostatných častí, z čoho prvé dve boli písomné a tretia ústna. V prvej časti sa žiačky museli popasovať s testom o 24 otázkach, na ktorých vypracovanie mali 30 minút. 30 minút mali rovnako aj na časť druhú, v ktorej mali na základe básne M. Rúfusa – Márnivá jeseň napísať umelecký opis jesennej prírody.

V tretej – ústnej časti bolo úlohou súťažiacich napísať a potom odprezentovať krátky príhovor na motívy veršov Jána Smreka (Stromy). Príhovor mal byť smerovaný spolužiakom a mal ich vyzývať aby sa zúčastnili na jesennom čistení lesov.

Napriek tomu, že účasť bola o niečo nižšia než minulý rok, všetky žiačky preukázali vedomosti aj šikovnosť. No tak ako vždy, víťazom môže byť len jeden, a tak sa víťazkou tohto ročníka stala Petronela Krahulcová zo ZŠ a MŠ Krivec, s náskokom 5 bodov na druhé miesto. Na druhom mieste sa umiestnila Lenka Jágerská zo ZŠ Kukučínova, Detva a tretie miesto obsadila Nikola Sekerešová zo ZŠ Kriváň.

.

Výsledná tabuľka:

Meno súťažiaceho

Názov školy

Body

1.

Petronela Krahulcová

ZŠ a MŠ Krivec

49

2.

Lenka Jágerská

ZŠ Kukučínova, Detva

44

3.

Nikola Sekerešová

ZŠ Kriváň

43

4.

Gabriela Valkošáková

ZŠ Vígľaš

42

5.

Dominika Kučerová

ZŠ Obrancov mieru, Detva

37

6.

Bianka Rusnáková

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

28

7.

Veronika Vreštiaková

ZŠ a MŠ Školská, Hriňová

28