Mikuláš v škôlkach 2015

Mikuláš v škôlkach

Na 6. december, alebo sviatok svätého Mikuláša, iste netrpezlivo čaká každé dieťa a možno aj nejeden dospelý. Je to taká malá predzvesť toho, že sa blížia Vianoce a pre deti je prvou skúškou toho, či celý rok poslúchali a zaslúžia si sladkú odmenu, alebo boli naopak nepočúvne a miesto Mikuláša ich odmení čert uhlím a cibuľou.

Tak ako po iné roky aj tentokrát Centrum voľného času Trend v spolupráci s občianskym združením Aktívne mesto oslavovalo tento sviatok spolu s našimi najmenšími v materských škôlkach. Mikuláš spolu s anjelom a čertom navštívili päť materských škôl v našom okrese a na záver sa zastavili aj v dome sociálnych služieb na Pstruši.

Deti potešili Mikuláša s anjelom krásnymi básničkami a pesničkami a čert opäť raz vyšiel naprázdno. Ale on sa určite nevzdá a tak Mikuláš s anjelom deťom odkazujú, aby boli poslušné, aby si aj o rok mohli zamaškrtiť na dobrotách, ktoré im donesú.