Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku

Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku

Dňa 12. a 13. januára sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča a Centra voľného času Trend konalo okresné kolo 26. ročníka Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku.

Zdá sa, že ani toho roku to žiaci nemeckého jazyka nemali pri súperení príliš ťažké, keďže sa zapojili len tri školy z nášho okresu, a to ZŠ Kukučínova, ZŠ s MŠ A. Vagača a ZŠ J.J. Thurzu, čo je však aspoň o jednu viac než tomu bolo minulý rok. Dievčatá súťažili už tradične v dvoch kategóriách – 1A pre 5. až 7. ročník ZŠ a 1B pre 8. a 9. ročník.

Výsledky:

kategória 1A:

1. miesto: Ema Melichová

kategória 1B:

1. miesto: Ester Lucia Kučerová

2. miesto: Dominika Adamcová

3. miesto: Petra Golianová


Našťastie anglický jazyk je o niečo populárnejší a tak sa priestory Centra voľného času deň po olympiáde z nemeckého jazyka predsa len naplnili deťmi skoro zo všetkých škôl v okrese Detva. Zúčastnili sa školy: ZŠ Kukučínova, ZŠ J.J.Thurzu,ZŠ Obrancov mieru, ZŠ s MŠ A. Vagača, ZŠ Školská, Hriňova, ZŠ J. Drdoša, Vígľaš, ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Hutaa ZŠ Kriváň. V oboch kategóriách spolu súperilo 24 detí a tento rok sa dievčatá nechali zahanbiť keďže všetky víťazné priečky obsadili chlapci. (Kategórie sú rovnako 1A pre 5. až 7. ročník ZŠ a 1B pre 8. a 9. ročník.)

Výsledky:

kategória 1A:

1. miesto: Šimon Hudák

2. miesto: Marek Murín

3. miesto: Peter Tanevský

kategória 1B:

1. miesto: Martin Nôta

2. miesto: Paolo Ruggeri

3. miesto: Martin Doskočil


Všetkým umiestneným gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť.

Do krajského kola oboch olympiád postupuje len víťaz v danej kategórii. Všetkým štyrom žiakom teda držíme palce.