DFS Podpoľanček zima 2015

DFS Podpoľanček


Šťastia, zdravia, dlhuô žitia vinšujeme Vám….


Predvianočné, adventné obdobie je bohaté na zvyky a rituály, ktoré mali priniesť a zabezpečiť buď jednotlivcovi alebo celej rodine prosperitu v osobnom živote alebo v hospodárstve. Každý jeden úkon, rituál či zvyk mal svoj hlboký zmysel, ktorý ľudia kedysi veľmi dobre poznali, čomu dnes tak nie je. Podstata a zmysel sa vytrácajú, preto by sme ich mali pripomínať.

Šťastia, zdravia dlhô žitia vinšujeme vám … je názov vianočného zvykoslovného programu, ktorý je okrem vinšovania, spievania, koledovania sprevádzaný hovoreným slovom o zvykoch a rituáloch počas celého Štedrého dňa v Detve .

Detský folklórny súbor Podpoľanček sa s týmto programom, predstavil v predvianočnom adventnom období v Pliešovciach, Zvolenskej Slatine, na Vígľašskom zámku, kde koledami a vinšami privítali Mikuláša, ktorý deťom priniesol plný voz sladkých odmien.

Príjemnú vianočnú atmosféru naši koledníci pomohli dotvoriť na detvianskom vianočnom jarmoku ale i na jarmoku vo Zvolene, kde sa krásne tóny kolied rozliehali celým voňavým námestím.

Vážnosť a dôstojnosť akú si zasluhujú Vianoce a k ním patriace zvyky, ktoré sú dedičstvom a darom po našich predkoch ukázali deti krásnymi koncertami v rímskokatolíckom kostole v Detve a v evanjelickom kostole v Očovej.

POĎAKOVANIE


DFS Podpoľanček sa chce poďakovať MESTU DETVA za finančný príspevok vo výške 3500 € na zakúpenie krojového vybavenia súboru. Z finančnej dotácie bolo zakúpene pre potreby DFS Podpoľanček: 6 ks opaskov, 10 ks klobúčikov, 20 ks kabátikov, 16 párov čižiem, 18 ks sukieň, 8 ks spodní a 10 ks krodľov.