Šaliansky Maťko 2016

Rok prešiel ako voda a deti so “slabosťou” pre žáner povesť sa opäť zišli v KC Andreja Sládkoviča aby si zmerali sily v prednese slovenskej povesti. Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko sa uskutočnila 28. januára a zúčastnili sa ho žiaci zo šiestich škôl z okresu Detva a to: ZŠ Kriváň, ZŠ Jána Drdoša Vígľaš, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J. J. Thurzu Detva, ZŠ s MŠ Školská Hriňová a ZŠ Krivec Hriňová .

Tak ako už je zvykom súťažilo sa v troch kategóriách a víťaz každej kategórie postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať 16. februára v Banskej Bystrici..

VÍŤAZI

I. kategória (2.-3. ročník ZŠ):

1. Timea Bartková (ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš)

2. Slávka Rapčanová (ZŠ J.J. Thurzu, Detva)

3. Matúš Kučera (ZŠ Kukučínova, Detva)


II. kategória (4.-5. ročník ZŠ):

1. Viktória Palovičová (ZŠ Kriváň)

2. Patrik Francisty (ZŠ J.J.Thurzu, Detva)

3. Vladimír Marcinek (ZŠ Kukučínova, Detva)

III. kategória (6.-7. ročník ZŠ):

1. Kristína Hanesová (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)

2. Matej Marcinek (ZŠ Kriváň)

3. Filip Gúdor (ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová)

3. Alena Fulajtárová (ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš)