Biologická olympiáda 2016 (kategória C)

Začiatok februára sa už tradične nesie v znamení Biologickej olympiády a tak sa aj dnes, t.j. 3. februára uskutočnilo okresné kolo v kategórii C (pre 8. a 9. ročníky základných škôl). Tak ako minulý rok, aj teraz sa zúčastnili štyri základné školy z nášho okresu a to: ZŠ s MŠ A. Vagača Detva, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Slatinské Lazy a ZŠ Krivec.

Súťažilo sa v dvoch častiach:

1) Projektovej časti – v ktorej si žiaci mali pripraviť poster na tému podľa vlastného výberu a mali ho odprezentovať – zúčastnili sa jej dve žiačky.

2) Teoreticko-praktickej časti – kde si žiaci zmerali sily v pripravených praktických a teoretických vedomostných úlohách – zúčastnilo sa jej 8 žiakov.

Tento rok sme mali šikovných žiakov všetci boli úspešní riešiteľa ako v projektovej časti, tak v teoreticko-praktickej časti.

Prví dvaja v každej časti postupujú na krajské kolo do Banskej Bystrice.

Výsledky:

Projektová časť:

Poradie

Meno

Škola

Spolu

1.

Alžbeta Golianová

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

50 b

2.

Kvetoslava Tučeková

ZŠ Slatinské Lazy

48 b


Teoreticko-praktická časť:

Poradie

Meno

Škola

Spolu body

1.

Alžbeta Harazínová

ZŠ Slatinské Lazy

54,5 b

2.

Petronela Krahulcová

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

50,5 b

3.

Eva Rutšeková

ZŠ Slatinské Lazy

49,5 b

4.

Jana Báťková

ZŠ Kukučínova, Detva

47,5 b

5.

Simona Báťková

ZŠ Kukučínova, Detva

47 b

6.

Lenka Krnáčová

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

44,5 b

7.

Simona Kucbeľová

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

35 b

8.

Jakub Matúch

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

33,5 b

Alžbeta Golianová

Alžbeta Golianová

Poster „Skúsenosti s chovom včiel“

Kvetoslava Tučeková

Poster „Starostlivosť o lišajovec“

Teoreticko-praktická časť