Na bicykli bezpečne 2016

Dňa 3. mája 2016 sa v priestoroch Autoškoly Gonda – L+L s.r.o. konalo okresné kolo detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne.

Cieľom tejto dopravnej súťaže je znižovať dopravnú nehodovosť detí, overiť si ich vedomosti pri uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a podporiť záujem žiakov o dopravnú výchovu. Súťaže sa zúčastňujú žiaci základných škôl vo veku od 12 do 14 rokov, ktorí vytvoria štvorčlenné tímy (dve dievčatá + dvaja chlapci).

Samotná súťaž pozostávala z troch častí. V prvej žiaci dostali na vypracovanie test z pravidiel cestnej premávky. Následne žiakov čakala jazda zručnosti na prekážkovej trati a nakoniec si otestovali svoje znalosti z povinnej výbavy bicykla v tretej časti – technické zručnosti.

Na tomto ročníku súťaže sa zúčastnili štyri školy z detvianskeho okresu a to ZŠ Kukučínova, Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ s MŠ Školská Hriňová a ZŠ Kriváň, takže spolu súperili o prvé a zároveň postupové miesto štyri tímy po štyroch žiakoch.

Boj to bol veru neľútostný (našťastie sa však obišiel bez akéhokoľvek zranenia) a prvé tri priečky od seba delil len jednobodový rozdiel.

Ale ako vždy víťazom môže byť len jeden, napriek tomu dúfame, že si všetci žiaci z tohto dňa odniesli príjemné spomienky a dôležité vedomosti. Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným a rovnako tak Autoškole Gonda – L+L s.r.o. za poskytnutie priestorov a vybavenia.

Výsledky:

1. miesto – ZŠ s MŠ Školská, Hriňová (s počtom bodov 113)

Eliška Marčišová

Andrej Bystriansky

Filip Farkaš

Danka Karlíková

2. miesto – ZŠ Kriváň (s počtom bodov 112)

Ján Debnár

Richard Požgay

Kristína Gondová

Laura Koporová

3. miesto – ZŠ Obrancov mieru, Detva (s počtom bodov 111)

Daniel Žitniak

Hana Lakatošová

Erik Cerovský

Ema Žilíková

4. miesto – ZŠ Kukučínova, Detva (s počtom bodov 83)

Melánia Matiášová

Lenka Janoková

Samuel Halaj

Miroslav Vilhan