Biologická olympiáda 2016 (kategória D)

Biologická olympiáda 2016 (kategória D)

Dňa 10. mája 2016 sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D. Jednalo sa o päťdesiaty ročník súťaže, v ktorej si žiaci šiestych a siedmych ročníkov základných škôl zmerajú sily v teoretických ale aj praktických úlohách z biológie. Súťaž je rozdelená do dvoch častí a to projektovej, ktorej sa toho roku zúčastnili tri žiačky, a prakticko-teoretickej časti, kde spolu súperilo dvanásť žiakov. Do súťaže sa zapojilo šesť základných škôl z detvianskeho okresu a to ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová, ZŠ s MŠ A. Vagača Detva, ZŠ Kukučínova Detva a ZŠ Obrancov mieru Detva.

Vyhodnotenie:

Prakticko-teoretická časť :


P.Č

Meno

Škola

Prakt. č.

Teoret. č.

Spolu

1

Jana Vetečníková

ZŠ Slatinské Lazy

17,5

35,5

53

2

Martin Hanes

ZŠ Kriváň

16,5

32,5

49

3

Branislav Ďurica

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

15,5

31,5

47

4

Pavel Jombík

ZŠ Slatinské Lazy

12,5

32,5

45

5

Ján Bystriansky

ZŠ Kukučínova, Dt

15

29

44

6

Lea Koňarčíková

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

14,5

28

42,5

7

Viktória Výbohová

ZŠ Kriváň

13,5

27

40,5

8

Dominik Sabo

ZŠ s MŠ A. Vagača, Dt

12

26

38

9

Hana Lakatošová

ZŠ Obrancov mieru, Dt

11,5

25,5

37

9

Samuel Golian

ZŠ Obrancov mieru, Dt

15,5

21,5

37

10

Martina Vilhančeková

ZŠ Kukučínova, Dt

15

21,5

36,5

11

Marcel Očenáš

ZŠ s MŠ A. Vagača, Dt

6

26,5

32,5


Projektová časť:

P.Č

Meno

Škola

Názov projektu

Body

1

Alžbeta Vikárová

ZŠ Slatinské Lazy

Zeleň v okolí našej školy

54

2

Elena Tkáčová

ZŠ s MŠ A. Vagača, Dt

Skúsenosti s chovom oviec

49

3

Katarína Maliniaková

ZŠ Slatinské Lazy

Invázne rastliny v obci

48