Slávik Slovenska 2016

Slávik Slovenska


Dňa 6.5. 2016 sa po roku opäť uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska v interpretácii ľudovej piesne, ktorú organizovalo CVČ Trend Detva v spolupráci so Základnou umeleckou školou Hriňová. Súťažné kolo prebiehalo opäť v ZUŠ v Hriňovej a zúčastnilo sa ho štrnásť súťažiacich vo všetkých kategóriách. Pre súťažiacich bola tento rok pripravená novinka. Deti mali k dispozícií nie klavírny sprievod ako po minulé roky, ale všetkých, ktorí využili túto možnosť sprevádzala Ľudová hudba Tomáša Boráka z Detvy. Súťažiace deti tak dostali príležitosť si naživo zaspievať s ľudovou hudbou, čo sa stretlo s veľkým úspechom a záujmom.

Ocenené boli všetky tri miesta vo všetkých kategóriách, do krajského kola však postupujú len víťazi prvých miest: Terézia Ďurišová (1. kategória), Alexandra Krnáčová (2. kategória) a Lenka Jágerská (3. kategória). Aj napriek tomu, že účastníkov bolo pre chorobu menej, počet zapojených škôl stúpol a nás nesmierne teší záujem detí zachovávať naše ľudové tradície, ku ktorým spev ľudových piesní, bohatstvo nášho národa neodmysliteľne patrí.

Mgr. art. Gabriela Dobiašová, ArtD.