Atletika 2015/2016

C E N T R U M V O Ľ N É H O Č A S U T R E N D, D E T V A

Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike žiakov a žiačok druhého stupňa ZŠ

pre školský rok 2015/2016

Dňa 20. mája 2016 sa na futbalovom štadióne v Detve, konalo Okresné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok druhého stupňa ZŠ z okresu Detva.


Podujatia sa zúčastnili nasledovné školy z okresu Detva : ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Obrancov mieru, Detva, ZŠ s MŠ A. Vagača Detva, ZŠ J.J. Thurzu, Detva, ZŠ s MŠ M.Kolibiara Detvianska Huta,

ZŠ s MŠ Školská Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Vígľaš, ZŠ s MŠ Krivec.

Rozhodcami podujatia boli učitelia TV z jednotlivých základných škôl, nad celým podujatím odborne dohliadal p. Vincent Tvrdík.

O dobrú prípravu bežeckej trate sa postaralo Mesto Detva a Technické služby mesta Detva , ktorým patrí taktiež poďakovanie.

Víťazom umiestneným na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínách poblahoželali a odovzdali diplomy + medaily Mgr. Yveta Unterfrancová, Mgr. Slavomír Ciglan a Mgr. Ľudmila Ďuricová.Celé podujatie sa vydarilo k spokojnosti všetkých zúčastnených a vďaka patrí všetkým tým , ktorí nám pri tomto podujatí nezištne pomohli.

Kategória žiaci a žiačky nar. 1.1.2000 a mladší, bola postupová a víťazmi družstiev v kategórii žiaci sa stali žiaci ZŠ J. J. Thurzu, Detva, a v kategórii žiačok ZŠ Kukučínova Detva, ktorí postupujú na Krajské kolo do Banskej Bystrice. Taktiež tam postupujú aj víťazní jednotlivci disciplín.

ATLETIKA DETVA VÍŤAZNÍ JEDNOTLIVCI

20. 05. 2016

SÚŤAŽIACI ŠKOLA VÝKON

BEH na 60m

CH

Matej Kořínek ZŠ s MŠ A. Vagača Detva 7,59s

D

Timea Sujová ZŠ Kukučínova Detva 8,50s

BEH na 300m

CH

Zoltán Hronský ZŠ J. J. Thurzu Detva 0:42,03

D

Marianna Pekárová ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detvianska Huta 0:50,78

BEH na 1000m

CH

Andrej Strelec ZŠ J. J. Thurzu Detva 3:04,71

BEH na 800

D

Kristína Sivoková ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detvianska Huta 2:45,27

SKOK DO VÝŠKY

CH

Jozef Tkáč ZŠ Kriváň 160cm

D

Ema Bchledová ZŠ s MŠ Školská Hriňová 140cm

SKOK DO DIAĽKY

CH

Mário Paľko ZŠ Kriváň 486cm

D

Martina Segečová ZŠ s MŠ Školská Hriňová 410cm

HOD KRIKETOVOU LOPTIČKOU

CH

Jakub Vreštiak ZŠ s MŠ Školská, Hriňová 67,50m

D

Ivana Smutná ZŠ Kukučínova, Detva 43,50m

VRH GUĽOU

CH

Andrej Baran ZŠ Obrancov mieru Detva 11,27m

D

Veronika Sedliaková ZŠ s MŠ Krivec 8,60m

ATLETIKA DETVA VÍŤAZNÉ DRUŽSTVO

20. 05. 2016


Chlapci

J. J. Thurzu, Detva


Dievčatá

ZŠ Kukučínova, Detva