Timravina studnička 2016

Timravina studnička

Dňa 26. októbra 2016 sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve za organizácie Centra voľného času Trend uskutočnil XX. ročník súťaže v umeleckom prednese prózy – Timravina studnička.

Toto podujatie usporadúvané každoročne na jeseň na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy je jedinou súťažou na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza. Poslaním a cieľom súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči a poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby.

Každý rok sa tohto podujatia zúčastňuje väčšina základných škôl z okresu. Toho roku to nebolo inak a svoje školy prišlo zastúpiť spolu 22 žiakov zo škôl ZŠ Vígľaš, ZŠ J.J.Thurzu, Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ Školská, Hriňová, ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová a ZŠ Obrancov mieru, Detva.

Tradične sa súťažilo v troch kategóriách, podľa veku žiakov a tu už sú tohtoroční víťazi:

I. kategória (2.-4. ročník ZŠ):


1. Natália Krnáčová

ZŠ Školská, Hriňová

2. Margaréta Fabriková

ZŠ Školská, Hriňová

3. Slávka Rapčanová

ZŠ J.J.Thurzu, Detva

II. kategória (5.-6. ročník ZŠ)

1. Veronika Debnárová

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

2. Matej Marcinek

ZŠ Kriváň

3. Michaela Sofia Matejová

ZŠ Školská, Hriňová

III. kategória (7.-9. ročník ZŠ)

1. Šimon Hudák

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Daniela Konôpková

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

3. Viktória Výbohová

ZŠ Kriváň