Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2016

Toho roku o niečo skôr, presnejšie 15. novembra, sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča konalo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (pre 8 – 9 ročníky ZŠ). Deviateho ročníka olympiády sa zúčastnilo osem škôl z detvianskeho okresu a to menovite: ZŠ J.J.Thurzu, Detva, ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš, ZŠ Kukučínova, Detva, ZŠ Školská Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Krivec, Hriňová, ZŠ Obrancov mieru, Detva a ZŠ Slatinské Lazy.

Cieľom olympiády je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru, zvyšovať záujem o štúdium slovenského jazyka na vysokých školách a umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni.

Víťazkou sa v tomto ročníku stala Zdenka Hanáková zo Základnej školy Obrancov mieru, Detva, s celkovým počtom bodov 45. Víťazka postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 1. februára 2017 vo Zvolene. Srdečne gratulujeme a držíme palce.

Výsledky súťaže:


Meno

Body

1.

Zdenka Hanáková

45,00

2.

Kristián Palovič

43,00

2.

Ema Bahledová

43,00

3.

Anna Bellová

42,00

4.

Daniela Konôpková

41,00

5.

Katarína Maliniaková

39,00

6.

Emma Martina Spodniaková

37,00

7.

Martin Nôta

32,00