Matematická olympiáda Z5 a Z9 2017

Matematická olympiáda 2017 (kategórie Z5 a Z9)

Dňa 24. januára sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča v Detve konalo okresné kolo Matematickej olympiády pre kategórie Z5 a Z9 (piaty a deviaty ročník ZŠ). Súťaže sa zúčastnilo osem základných škôl z Detvianskeho okresu a to: ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta; ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Slatinské Lazy; ZŠ Kriváň; ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva a ZŠ J. Drdoša, Vígľaš.

V kategórii Z5 súťažilo 25 žiakov, v kategórii Z9 10 žiakov. Úspešným riešiteľom sa stane ten, kto dosiahne minimálne polovicu bodov. Kategória Z9 je ako jediná postupová a úspešní riešitelia z nej postupujú do posledného – krajského kola.

Úspešní riešitelia kategórie Z5

Poradie

Meno a priezvisko

Body

1

Zuzana Harbutová

12

2

Matej Ďurčov

10

3

Šimon Ďurica

9

3

Radka Krnáčová

9

3

Nikola Paučová

9

3

Sofia Sujová

9

Úspešní riešitelia kategórie Z9

Poradie

Meno a priezvisko

Body

1

Matej Paprnák

17

2

Samuel Šulek

15

3

Marek Smutný

14

4

Zdenka Hanáková

13