Šaliansky Maťko 2017

Zas po roku sa 8. februára v priestoroch KC Andreja Sládkoviča konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Bol to už 24. ročník tejto súťaže kde si žiaci základných škôl porovnávajú svoje schopnosti v prednese v troch kategóriách – 1. kategória pre žiakov 2.-3. ročníka, 2. kategória pre žiakov 4.-5. ročníka a 3. kategória pre žiakov 6.-7. ročníka.

Toho roku sa zúčastnili skoro všetky školy z nášho okresu a to menovite: ZŠ Kriváň, ZŠ Jána Drdoša Vígľaš, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J. J. Thurzu Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ s MŠ A. Vagača Detva, ZŠ s MŠ Školská Hriňová a ZŠ Krivec Hriňová. Počet zúčastnených žiakov sa tentokrát vyšplhal na 21.

Víťaz každej kategórie postupuje do krajského kola ktoré sa bude konať koncom februára v Banskej Bystrici.

Výsledky:

I. kategória (2.-3. ročník ZŠ):


1. Slávka Rapčanová ZŠ J.J. Thurzu, Detva

2. Peter Pašen ZŠ Obrancov mieru, Detva

3. Martina Mazúrová ZŠ Kriváň

II. kategória:4.-5. ročník ZŠ

1. Viktória Palovičová ZŠ Kriváň

2. Martin Mašlej ZŠ Slatinské Lazy

3. Emma Kóňová ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

III. kategória: 6.-7. ročník ZŠ

1. Kristína Hanesová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Veronika Debnárová ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

3. Matej Marcinek ZŠ Kriváň