Hviezdoslavov Kubín 2017

Koniec marca bol v Centre voľného času opäť v znamení poézie a prózy, 21. marca sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča po roku uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese – Hviezdoslavov Kubín. Toho roku prebiehal už 63. ročník a my sme veľmi radi, že sa ho opäť zúčastnilo všetkých dvanásť základných škôl z nášho okresu.

Prednes poézie a rovnako tak aj prózy je rozdelený do troch kategórií podľa veku žiakov a v týchto troch kategóriách si zmeralo sily tentoraz 49 detí.

Víťazi na prvých troch miestach v každej kategórii postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 4. apríla 2017 v CVČ Domino vo Zvolene. Všetkým postupujúcim žiakom gratulujeme a držíme palce v regionálnom kole.

VÍŤAZI:

I. kategória: 2. – 4. ročník ZŠ


POÉZIA : 1. Veronika Malčeková ZŠ s MŠ Krivec

2. Ľudmila Kulichová ZŠ Kriváň

3. Jozef Svitek ZŠ Látky


PRÓZA : 1. Nikola Melicherová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Alžbeta Segečová ZŠ Látky

3. Martin Mašlej ZŠ Slatinské Lazy


II. kategória:5. – 6. ročník ZŠ

POÉZIA : 1. Dávid Kamenský ZŠ s MŠ Krivec

2. Ema Matrtajová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Viktória Kučerová ZŠ Kukučínova, Detva


PRÓZA : 1. Saskia Ľuptáková ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Adela Paľková ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

3. Veronika Debnárová ZŠ s MŠ Krivec


III. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ

POÉZIA : 1. Žofia Koristeková ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Det. Huta

2. Romana Babicová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

3. Lívia Melichová ZŠ Obrancov mieru, Detva


PRÓZA : 1.Kristína Hanesová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2.Viktória Výbohová ZŠ Kriváň

3.Alena Fulajtárová ZŠ Jána Drdoša, Výgľaš