Biologická olympiáda kategória C 2016/2017

Vyhodnotenie Biologickej olympiády C


16. februára sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C (pre 8. a 9. ročníky základných škôl). Zúčastnili sa na ňom štyri základné školy z nášho okresu a to: ZŠ s MŠ A. Vagača Detva, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Slatinské Lazy a ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová.

Súťažilo sa v dvoch častiach:

1) Projektovej časti – v ktorej si žiaci mali pripraviť poster na tému podľa vlastného výberu a mali ho prezentovať. Tejto časti sa zúčastnili dvaja žiaci.

2) Prakticko-teoretickej časti – kde si žiaci zmerali sily v pripravených praktických a teoretických vedomostných úlohách – zúčastnilo sa jej 7 žiakov.

Všetci zúčastnení žiaci boli úspešní riešiteľa ako v projektovej časti, tak v prakticko-teoretickej časti.

Prví dvaja v každej časti postupujú na krajské kolo do Banskej Bystrice


Projektová časť vyhodnotenie:


Poradie

Meno

Škola

Body

1.

Nicolas Mužila

ZŠ s MŠ A. Vagača,Detva

54 b

2.

Júlia Sliacka

ZŠ Slatinské Lazy

51 b

Prakticko-teoretická časť vyhodnotenie:


Poradie

Meno

Škola

Body

1.

Simona Báťková

ZŠ Kukučínova, Detva

52,5 b

2.

Natália Krahulcová

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

50,75 b

3.

Jakub Matúch

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

45,75 b

4.

Lea Koňarčíková

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

42,75 b

5.

Klaudia Púpalová

ZŠ Kukučínova, Detva

38,75 b

6.

Katarína Maliniaková

ZŠ Slatinské Lazy

36,25 b

7.

Marian Nôta

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

30,25 b