Biologická olympiáda kat. D 2017

Biologická olympiáda 2017 (kategória D)

Dňa 25. apríla 2017sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D. Jednalo sa o päťdesiaty prvý ročník súťaže, v ktorej si žiaci šiestych a siedmych ročníkov základných škôl zmerajú sily v teoretických ale aj praktických úlohách z biológie. Súťaž je rozdelená do dvoch častí a to projektovej, ktorej sa toho roku zúčastnili štyria žiaci, a prakticko-teoretickej časti, kde spolu súperilo jedenásť žiakov. Do súťaže sa zapojilo šesť základných škôl z detvianskeho okresu a to ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová, ZŠ s MŠ A. Vagača Detva, ZŠ Kukučínova Detva a ZŠ J. J. Thurzu Detva.

Vyhodnotenie:

Prakticko-teoretická časť :


Poradie

Meno

Škola

Body prakt. časť

Body teoret. časť

Body spolu

1.

Branislav Ďurica

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

20

25

45

2.

Pavel Jombík

ZŠ Slatinské Lazy

15

28,5

43,5

3.

Zuzana Harbutová

ZŠ Slatinské Lazy

18

24,5

42,5

4.

Daniela Ľuptáková

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

15

26

41

5.

Laura Koporová

ZŠ Kriváň

15

23,5

38,5

6.

Milan Kutliak

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

14

23

37

7.

Jana Kamenská

ZŠ s MŠ Krivec

14

22

36

8.

Karolína Chalupská

ZŠ Kukučínova, Detva

10

23,5

33,5

9.

Viktória Tóthová

ZŠ Kukučínova, Detva

12

18,5

30,5

10.

Ján Debnár

ZŠ Kriváň

8

22

30

11.

Veronika Jacková

ZŠ Kukučínova, Detva

11,5

14,5

26


Projektová časť:

Poradie

Meno

Škola

Body

1.

Alžbeta Vikárová

ZŠ Slatinské Lazy

58

2.

Sára Zeliesková

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

57

3.

Ema Matrtajová

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

56

4.

Matej Bartoš

ZŠ Slatinské Lazy

55