Štúrov Zvolen 2017

Štúrov Zvolen 2017

(Rétorika)

Dňa 20. apríla 2017 sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča pod záštitou Centra voľného času TREND uskutočnilo okresné kolo XXXI. ročníka súťaže v prednese rétoriky – Štúrov Zvolen.

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

CVČ Trend organizuje súťaž v dvoch kategóriách a to:

I. kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ

II. kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ

Do tohto ročníka súťaže sa zapojilo päť škôl z detvianskeho okresu a v dvoch kategóriách si sily zmeralo dovedna 20 žiakov. Do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 10. 5. 2017 v CVČ Domino Zvolen, postupujú prví traja z každej kategórie.


Víťazi :


1. kategória :

1. Kristína Jančíková ZŠ J. J. Thurzu

2. Simon Tršo ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

3. Nela Očenášová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová


2. kategória :

1. Lenka Jágerská ZŠ Kukučínova, Detva

2. Emma Kucejová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Romana Babicová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová