Timravina studnička 2017

Timravina studnička

Dňa 24. októbra 2017 sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve za organizácie Centra voľného času Trend uskutočnil XXI. ročník súťaže v umeleckom prednese prózy – Timravina studnička.

Toto podujatie usporadúvané každoročne na jeseň na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy je jedinou súťažou na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza. Poslaním a cieľom súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči a poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby.

Každý rok sa tohto podujatia zúčastňuje väčšina základných škôl z okresu. Toho roku to nebolo inak a svoje školy prišlo zastúpiť spolu 17 žiakov zo škôl ZŠ J. Drdoša, Vígľaš, ZŠ J.J.Thurzu, Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva a ZŠ Obrancov mieru, Detva.

Timravina studnička je postupová súťaž a víťaz z každej kategórie postupuje priamo do celoslovenského kola. Tradične sa súťaží v troch kategóriách, podľa veku žiakov a tu už sú tohtoročné víťazky, ktorým samozrejme srdečne gratulujeme:

I. kategória: 2.-4. ročník ZŠ

1. Slávka Rapčanová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Barbora Baumannová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Silvia Gáborová ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

II. kategória:5.-6. ročník ZŠ

1. Barbora Malatincová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Emma Kubečková ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

3. Karolína Kučerová ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

III. kategória: 7.-9. ročník ZŠ

1. Ema Matrtajová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Lucia Emília Hanková ZŠ Obrancov mieru, Detva

3. Alena Fulajtárová ZŠ J. Drdoša, Vígľaš