Šachový turnaj 2017

Dnes, t.j. 27. októbra 2017, sa tak ako každý rok, uskutočnilo okresné kolo šachového turnaja žiakov a žiačok základných škôl v okrese Detva.

Podujatie sa odohrávalo v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča pod záštitou Centra voľného času Trend a šachového klubu Garde. Toho roku sa ho zúčastnilo dvadsaťtri žiakov zo škôl ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ a MŠ A. Vagača Detva, ZŠ J.J. Thurzu Detva a ZŠ s MŠ Školská, Hriňová.

Na Školské majstrovstvá Banskobystrického kraja postupujú prví traja žiaci z každej kategórie (tri dievčatá a traja chlapci) a tými sa toho roku stali:

V kategórii dievčat:

1) Lívia Melichová (ZŠ Obrancov mieru Detva)

2) Viktória Barjaková (ZŠ Obrancov mieru Detva)

3) Monika Krnáčová (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)

V kategórii chlapcov:

1) Ján Bobro (ZŠ Obrancov mieru Detva)

2) Roman Kmeť (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)

3) Lukáš Klimo (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová)


V kategórii družstiev:

ZŠ Obrancov mieru Detva


Srdečne všetkým gratulujeme!