Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2017

Dňa 29.11.2017, sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča konalo okresné kolo 10. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (pre 8 – 9 ročníky ZŠ). Toho roku sa olympiády zúčastnilo deväť škôl z detvianskeho okresu a to menovite: ZŠ J.J.Thurzu, Detva, ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš, ZŠ Kukučínova, Detva, ZŠ Školská Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Krivec, Hriňová, ZŠ Obrancov mieru, Detva, ZŠ Slatinské Lazy a ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva.

Cieľom olympiády je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru, zvyšovať záujem o štúdium slovenského jazyka na vysokých školách a umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni.

Víťazkou tohto ročníka sa stala Petra Pivková zo Základnej školy J. Drdoša vo Vígľaši, s celkovým počtom bodov 49. Víťazka postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 7. februára 2018 vo Zvolene. Srdečne gratulujeme a držíme palce.

Výsledky súťaže:

Meno

Škola

Body

1.

Pivková Petra

ZŠ J. Drdoša, Vígľaš

49,00

2.

Fabriková Svetlana

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

46,00

3.

Rusnáková Simona

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

43,00

4.

Golianová Kristína

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

42,00

5.

Farbáková Nela

ZŠ Kukučínova, Detva

41,00

6.

Maliniaková Katarína

ZŠ Slatinské Lazy

39,00

7.

Hanes Martin

ZŠ Kriváň

39,00

8.

Nováková Katarína

ZŠ Obrancov mieru, Detva

38,00

9.

Kučerová Daniela

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

38,00