Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2018

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2018

Dňa 16. a 18. januára 2018 sa v priestoroch CVČ Trend konalo okresné kolo 28. ročníka Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

Olympiáda v anglickom jazyku sa toho roku zúčastnili deti z takmer všetkých základných škôl v Detvianskom okrese a to menovite: ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva; ZŠ J.J.Thurzu, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňova; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová; ZŠ J. Drdoša, Vígľaš a ZŠ Kriváň. V kategórii 1A (pre 5. až 7. ročník ZŠ) spolu súperilo 14 detí a v kategórii 1B (pre 8. a 9. ročník ZŠ) tiež 14 detí.


Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:


Kategória 1A

1. miesto: Nela Očenášová (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová) – 55,5 bodov

2. miesto: Bibiana Melichová (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová) – 52 bodov

3. miesto: Marek Komenda (ZŠ Kukučínova, Detva) – 50 bodov


Kategória 1B

1. miesto: Peter Tanevský (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová) – 52 bodov

2. miesto: Lucia Prítulová (ZŠ J. J. Thurzu, Detva) – 50 bodov

3. miesto: Dominika Murínová (ZŠ J. Drdoša, Vígľaš) – 44 bodov


Toho roku sa do Olympiády z nemeckého jazyka zapojilo konečne o niečo viac škôl z nášho okresu, a to ZŠ Kukučínova, ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva, ZŠ s MŠ Školská, Hriňová, ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová a ZŠ J. Drdoša, Vígľaš. Dievčatá súťažili už tradične v dvoch kategóriách – 1A pre 5. až 7. ročník ZŠ a 1B pre 8. a 9. ročník. Kategórie 1A sa zúčastnila jedna žiačka a kategórie 1B sa zúčastnilo 6 žiačok.

Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

kategória 1A:

1. miesto: Nela Hanesová (ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva) – 68 bodov


kategória 1B:

1. miesto: Dominika Murínová (ZŠ J. Drdoša, Vígľaš) – 61 bodov

2. miesto: Natália Hrahulcová (ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová) – 54 bodov

3. miesto: Ema Melichová (ZŠ Kukučínova, Detva) – 53 bodovVšetkým umiestneným gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť.

Postupujúcim žiakom želáme v krajskom kole veľa šťastia.