Matematická olympiáda Z5, Z9, 2018

Dňa 24. januára sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča v Detve konalo okresné kolo 67. ročníka Matematickej olympiády pre kategórie Z5 a Z9 (piaty a deviaty ročník ZŠ). Súťaže sa zúčastnilo sedem základných škôl z Detvianskeho okresu a to: ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta; ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kriváň; ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva a ZŠ J. Drdoša, Vígľaš.

V kategórii Z5 súťažilo 23 žiakov, v kategórii Z9 12 žiakov. Úspešným riešiteľom sa stane ten, kto dosiahne minimálne polovicu bodov. Kategória Z9 je ako jediná postupová a úspešní riešitelia z nej postupujú do posledného – krajského kola. Toho roku však v kategórii Z9 nebol bohužiaľ ani jeden žiak úspešným riešiteľom.

Úspešní riešitelia kategórie Z5

Poradie

Meno a priezvisko

Škola

Body

1

Andrej Kmeť

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

16

2

Peter Hliva

ZŠ Kriváň

14

3

Miroslav Novák

ZŠ Obrancov mieru, Detva

12

4

Simon Tršo

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

11

4

Sofia Sujová

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

11

4

Lucia Jacková

ZŠ Kukučínova, Detva

11

4

Adrián Chlebničan

ZŠ Obrancov mieru, Detva

11

5

Šimon Sára

ZŠ Kriváň

10

6

Simeon Šulek

ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Det. Huta

9

6

Ján Výbošťok

ZŠ Kukučínova, Detva

9

6

Peter Petrovič

ZŠ Kukučínova, Detva

9

6

Marianna Melichová

ZŠ Kukučínova, Detva

9