Šaliansky Maťko 2018

Tento rok o niečo skôr – 26. januára, sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Bol to už 25. ročník tejto súťaže kde si žiaci základných škôl porovnávajú svoje schopnosti v prednese v troch kategóriách – 1. kategória pre žiakov 2.-3. ročníka, 2. kategória pre žiakov 4.-5. ročníka a 3. kategória pre žiakov 6.-7. ročníka.

Zúčastnili sa osem základných škôl z nášho okresu a to menovite: ZŠ Kriváň, ZŠ Jána Drdoša Vígľaš, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ J. J. Thurzu Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ s MŠ A. Vagača Detva, ZŠ s MŠ Školská Hriňová a ZŠ Krivec Hriňová. V troch kategóriách si zmeralo sily dovedna 20 žiakov.

Víťaz každej kategórie postupuje do krajského kola ktoré sa bude konať koncom februára v Banskej Bystrici.

Výsledky:

I. kategória: 2.-3. ročník ZŠ

1. Viktória Balážová ZŠ Kriváň

2. Barbora Baumannová ZŠ J.J. Thurzu, Detva

3. Viktória Kamenská ZŠ s MŠ Školská, Hriňová


II. kategória:4.-5. ročník ZŠ

1. Filip Lašák ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Barbora Malatincová ZŠ J.J. Thurzu, Detva

3. Martina Mazúrová ZŠ Kriváň


III. kategória: 6.-7. ročník ZŠ

1. Adela Paľková ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Viktória Palovičová ZŠ Kriváň

3. Patrik Francisty ZŠ J. J. Thurzu, Detva