Hviezdoslavov Kubín 2018


Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 20.3.2018 sa konalo v KC A. Sládkoviča okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii, v ktorých súťažilo 44 súťažiacich od druhého po deviaty ročník ZŠ.

Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl z okresu Detva.Víťazi postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 11. apríla 2018 o 9:00 v CVČ Domino vo Zvolene (Bela IV. č.1567/6 (Farkaška) Zvolen).

VÍŤAZI:

I. kategória: 2. – 4. ročník ZŠ

POÉZIA : 1. Peter Pašen ZŠ Obrancov mieru, Detva

2. Katarína Hroncová ZŠ Slatinské Lazy

3. Barbora Baumannová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

PRÓZA : 1. Nikola Melicherová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Sofia Červenková ZŠ Kukučínova, Detva

3. Sára Malatincová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

II. kategória:5. – 6. ročník ZŠ

POÉZIA : 1. Sofia Sujová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Karolína Kučerová ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

3. Patrik Francisty ZŠ J. J. Thurzu, Detva

PRÓZA : 1. Barbora Malatincová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Veronika Mališová ZŠ s MŠ Krivec

3. Simon Tršo ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

III. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ

POÉZIA : 1. Žofia Koristeková ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Det. Huta

2. Kristína Hanesová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

3. Patrícia Bohumeľová ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

PRÓZA : 1.Nina Marcineková ZŠ Obrancov mieru, Detva

2.Veronika Debnárová ZŠ Krivec

3. Stela Šufliarska ZŠ s MŠ Školská, Hriňová