Pytagoriáda 2017/2018

Pytagoriáda 2017/2018

13. a 14. marca 2018 sa v priestoroch Domu kultúry A. Sládkoviča, Detva sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre školský rok 2017/2018. V menej ale aj viac náročných matematických úlohách si zmeralo sily v šiestich kategóriách od tretiakov po ôsmakov zš dovedna 156 žiakov z jedenástich základných škôl v okrese Detva.

Pytagoriády sa zúčastnili tieto školy: ZŠ Školská, Hriňová; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová; ZŠ Obrancov mieru, Detva; ZŠ Kukučínová, Detva; ZŠ Kriváň; ZŠ Slatinské Lazy; ZŠ A.Vagača, Detva; ZŠ J.J.Thurzu, Detva; ZŠ Detvianska Huta; ZŠ J. Drdoša, Vígľaš a ZŠ s MŠ Korytárky, Hriňová.

Žiaci mali na vyriešenie 15 úloh presne 60 minút. Za úlohy mohli získať maximálne 15 bodov. Pokiaľ získali minimálne 10 bodov a stali sa tak úspešnými riešiteľmi, mohli za každé ušetrené 4 minúty času získať ďalší bod.

Tabuľky úspešných riešiteľov podľa kategórií:

Kategória P3 (3. ročník ZŠ)


Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Sýkora Samuel

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

13

10

23

2.

Kuric Oliver

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

12

11

23

3.

Sádovský Dominik

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

11

12

23

4.

Jurík Lukáš

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

11

11

22

5.

Ostrihoňová Sofia

ZŠ Obrancov mieru, Detva

14

7

21

6.

Ľuptáková Tatiana

ZŠ Kukučínova, Detva

12

7

19

Kategória P4 (4. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Michálek Tabias

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

13

7

20

2.

Kuric Andrej

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

10

10

20

3.

Vilhan Jakub

ZŠ Kriváň

11

8

19

4.

Harvilčák Daniel

ZŠ Obrancov mieru, Detva

13

5

18

5.

Kret Adam

ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta

10

8

18

5.

Halaj Filip

ZŠ Kukučínova, Detva

10

8

18

6.

Uhrin Andrej

ZŠ Obrancov mieru, Detva

10

7

17

7.

Hanesová Adriana

ZS s MŠ Školská, Hriňová

10

5

15

8.

Ostrihońová Terézia

ZŠ Kriváň

10

2

12

Kategória P5 (5. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Šulek Simeon

ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta

14

11

25

1.

Kmeť Andrej

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

14

11

25

2.

Slovák Peter

ZŠ Obrancov mieru, Detva

12

11

23

3.

Móc Miroslav

ZŠ Obrancov mieru, Detva

11

10

21

4.

Kortišová Bibiana

ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta

12

8

20

5.

Purdek Patrik

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

12

6

18

6.

Matúška Tomáš

ZŠ Obrancov mieru, Detva

11

7

18

7.

Sofia Sujová

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

8

18

7.

Oláh Richard

ZŠ Obrancov mieru, Detva

10

8

18

8.

Gibalová Viktória

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

12

5

17

9.

Melichová Marianna

ZŠ Kukučínova, Detva

11

4

15

Kategória P6 (6. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Výbošťok Matej

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

11

9

20

2.

Gulden Patrik

ZŠ Obrancov mieru, Detva

12

7

19

3.

Krnáčová Radka

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

13

3

16

3.

Ľupták Jaroslav

ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš

13

3

16

4.

Kutliak Alan

ZŠ Obrancov mieru, Detva

11

4

15

5.

Caban Michal

ZŠ Obrancov mieru, Detva

10

5

15

6.

Krnáčová Ema

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

3

13

7.

Trebuľová Terézia

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

10

1

11

Kategória P7 (7. ročník ZŠ)

Nebol nikto úspešný riešiteľ

Kategória P8 (8. ročník ZŠ)

Por. č.

Priezvisko a meno

Adresa školy

Čiastkové body

Body spolu

Body za úlohy

Body za čas

1.

Bobro Ján

ZŠ Obrancov mieru, Detva

12

9

21

2.

Kmeť Roman

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

11

9

20

3.

Halaj Samuel

ZŠ Kukučínova, Detva

11

6

17

4.

Velič Andrej

ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš

12

3

15

5.

Kucejová Emma

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

10

2

12