Ľahká atletika 2017/2018

Deti si aj toho roku zmerali sily na Majstrovstvách okresu v ľahkej atletike žiakov a žiačok

pre školský rok 2017/2018

V dňoch od 5.júna a 14.- 15. júna 2018 sa na futbalovom štadióne v Detve, konalo Okresné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok základných škôl z okresu Detva. Dňa 5.júna 2018 súťažili žiaci a žiačky, narodení 1.1.2002 a mladší. Dňa 14. júna 2018 súťažili žiaci a žiačky narodení 1.1. 2005 a mladší, a 15.júna 2018 súťažili naši najmladší kamaráti z 1.- 4. ročníkov.

Podujatia sa zúčastnili nasledovné školy z okresu Detva : Základná škola Kukučínova Detva, Základná škola Alexandra Vagača Detva, Základná škola Obrancov mieru, Detva, Základná škola Júliusa Juraja Thurzu Detva, Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara Detvianska Huta,

Základná škola s materskou školou Školská Hriňová, Základná škola s materskou školou Krivec Hriňová, Základná škola Kriváň, Základná škola Slatinské Lazy, Základná škola Jána Drdoša Vígľaš, Základná škola Látky.

Rozhodcami podujatia boli učitelia telesnej výchovy z jednotlivých základných škôl, nad celým podujatím odborne dohliadal p. Vincent Tvrdík.

O dobrú prípravu bežeckej trate sa postaralo Mesto Detva – správca letného štadióna Ján Melicher, učitelia základných škôl v Detve a Hriňovej a CVČ Trend v Detve, ktorým patrí veľké poďakovanie.

Víťazom umiestneným na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínách poblahoželali a odovzdali diplomy + medaily Mgr. Yveta Unterfrancová, Mgr. Slavomír Ciglan a Mgr. Ľudmila Ďuricová , ktorí boli zároveň rozhodcami v jednotlivých dňoch.

Celé podujatie sa vydarilo k spokojnosti všetkých zúčastnených a vďaka patrí všetkým tým , ktorí nám pri tomto podujatí nezištne pomohli.

Kategória žiaci a žiačky nar. 1.9.2002,bola postupová a víťazmi družstiev v kategórii žiaci aj žiačky sa stali žiaci ZŠ J.J.Thurzu Detva, ktorí postúpili na Krajské kolo do Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 12.júna 2018. Taktiež tam postúpili víťazní jednotlivci disciplín.

ATLETIKA DETVA VÍŤAZNÍ JEDNOTLIVCI 05. 06. 2018

SÚŤAŽIACI ŠKOLA VÝKON

BEH na 60m

CH

Tomáš Psotka Základná škola J.J.Thurzu Detva 7,625 s

D

Martina Segečová Základná škola s materskou školou Školská Hriňová 8,78 s

BEH na 300m

CH

Tomáš Psotka Základná škola J.J.Thurzu Detva 0: 38,93

D

Veronika Jacková Základná škola Kukučínova Detva 0:51,94

BEH na 1000m

CH

Andrej Strelec Základná škola J.J.Thurzu Detva 2:59,50

BEH na 800m

D

Sarah Šuleková Základná škola s materskou školou M. Kolibiara Detvianska Huta 2:51,67

HOD KRIKETOVOU LOPTIČKOU

CH

Kevin Gergeľ Základná škola Kukučínova Detva 74,75 m

D

Daniela Zaušková Základná škola Obrancov mieru Detva 48,92 m

SKOK DO VÝŠKY

CH

Patrik Ulehla Základná škola s materskou školou Školská Hriňová 157cm

D

Simona Stieranková Základná škola J.J.Thurzu Detva 140cm

SKOK DO DIAĽKY

CH

Roman Palúch Základná škola J.J.Thurzu Detva 5,31 m

D

Martina Segečová Základná škola s materskou školou Školská Hriňová 4,44 m

VRH GUĽOU

CH

Martin Dobrovský Základná škola Kriváň 12,82 m

D

Daniela Zaušková Základná škola Obrancov Mieru Detva 8,80 m

ŠTAFETA

CH

Základná škola J.J.Thurzu Detva 0:30,56

D

Základná škola J.J.Thurzu 0:35,97

ATLETIKA DETVA VÍŤAZNÉ DRUŽSTVO 05. 06. 2018

Chlapci

Základná škola J. J. Thurzu Detva

Dievčatá

Základná škola J. J. Thurzu Detva

Ostatné výsledky:

1.-4. ročník

5.-6. ročník

7.-9. ročník