Žiacky turnaj GPX

Žiacky turnaj GPXV sobotu dňa 28.4.2018 sa v priestoroch hotela Detva uskutočnil šachový turnaj GPX. Na žiackom turnaji sa celkovo zišiel krásny počet detí – 48. Zúčastnili sa domáci z Detvy, ale aj žiaci z Lučenca, Brezna, Banskej Bystrice či Považského Podhradia.

Organizátorom turnaja bol Šachový klub GARDE Detva a jeho garantom bol Peter Fiala. Turnaj GPX, ktorý otvorila riaditeľka turnaja Mgr. Silvia Hroncová, pozostával z 9 kôl s hracím časom 2x15min. Poniektorí žiaci sa na turnaji GPX zúčastnili po prvýkrát, no napriek tomu sa bodíky nerozdávali zadarmo ani v kategórii najmladších. Všetci boli náramne šikovní a snažili sa podať čo najlepší výkon a zvíťaziť nad svojim protihráčom. Disciplína a sústredenosť bola prítomná počas celého turnaja. Na pravidlá a správny priebeh hry dozeral hlavný rozhodca Samuel Fortiak a ďalší rozhodcovia: Mgr. Gustav László, Emil Malatinec, Ing. Erik Caban a Mgr. Alena Lászlóová.

Po odohraní 9-tich kôl nasledovalo vyhodnotenie turnaja, kde ceny odovzdala naša skvelá Majsterka Slovenska WFM Stellka Sáňková, ktorá získala zlatú medailu v kategórii dievčat do 16 rokov a zlato v kategórií junioriek do 20 rokov. Žiaci boli vyhodnotení v kategóriách chlapcov a dievčat do 8, 12 a 14 rokov. Prvé 3 miesta jednotlivých kategórií získali ocenenia v podobe medailí, pohárov a vecných cien. Taktiež pre každého účastníka turnaja boli pripravené drobné ceny a nik neodišiel na prázdno. Detva získala dve medaile. V kategórii dievčat do 8 rokov obsadila 2. miesto Danielka Juríková a v kategórii chlapcov do 14 rokov získal prvenstvo Michal Caban. Víťazom celkového turnaja sa stal Daniel Kulich z Považského Podhradia. Výsledky sú započítané do seriálu náborových turnajov GPX.

Ceny do turnaja zabezpečila Prima Banka Detva, ktorá pripravila pre deti krásne balíčky, za čo patrí jej zamestnancom veľké poďakovanie. Poďakovanie za pomoc taktiež patrí Zuzke Gondášovej a ostatným rodičom, ktorí vedú svoje deti k tejto nádhernej kráľovskej hre, podporujú ich a dávajú im možnosť zdokonaľovať sa a rozvíjať svoje schopnosti.

Text: Silvia Hroncová