Matematická olympiáda Z5 a Z9 2019

Dňa 30. januára 2019 sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča v Detve konalo okresné kolo 68. ročníka Matematickej olympiády pre kategórie Z5 a Z9 (piaty a deviaty ročník ZŠ).

Súťaže sa zúčastnilo sedem základných škôl z Detvianskeho okresu a to: ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta; ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kriváň; ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva a ZŠ J. Drdoša, Vígľaš.

V kategórii Z5 súťažilo 28 žiakov, v kategórii Z9 11 žiakov. Úspešným riešiteľom sa stane ten, kto dosiahne minimálne polovicu bodov. Úspešní riešitelia postupujú do posledného – krajského kola. Z kategórie Z5 boli úspešní štyria žiaci, a z kategórie Z9 dvaja žiaci.

Úspešní riešitelia kategórie Z5

Por.

číslo

Meno a priezvisko

Škola

Body

1.

Tobias Michálek

ZŠ J. J. Thurzu, Detva

15

2.

Filip Harvilčák

ZŠ Obrancov mieru, Detva

12

2.

Svetlana Šuleková

ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta

12

2.

Daniel Harvilčák

ZŠ Obrancov mieru, Detva

12

Úspešní riešitelia kategórie Z9

Por.

číslo

Meno a priezvisko

Škola

Body

1.

Ján Bobro

ZŠ Obrancov mieru 884, Detva

22

2.

Roman Kmeť

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

15