Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2018

Dňa 28.11.2018, sa v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča konalo okresné kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (8.-9. ročník ZŠ).
Toho roku sa olympiády zúčastnilo osem škôl z detvianskeho okresu: ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Kukučínova,Detva; ZŠ s MŠ J. Drdoša, Vígľaš; ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva; ZŠ Kriváň; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva;
ZŠ s MŠ Krivec.
Cieľom olympiády je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru, zvyšovať záujem o štúdium slovenského jazyka na vysokých školách a umožňovať porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni.
Víťazkou tohto ročníka sa stala Tomasková Viktória zo Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu v Detve, s celkovým počtom bodov 43. Srdečne gratulujeme.

Poradie

Meno a priezvisko

Adresa školy

Body

1.

Tomasková Viktória

ZŠ J. J. Thurzu Detva

43

2.

Velič Andrej

ZŠ J. Drdoša Vígľaš

41

3.

Nováková Katarína

ZŠ Obrancov mieru

35

4.

Vilhan Štefan

ZŠ Kriváň

32

5.

Očenášová Michaela

ZŠ s MŠ Hriňová

32

6.

Krnáčová Zdenka

ZŠ s MŠ Krivec

27

7.

Bohumeľová Patrícia

ZŠ s MŠ A. Vagača Detva

24

8.

Ostrihoňová Michaela

ZŠ Kukučínova Detva

21