Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku 2019

Dňa 16. a 17. januára 2019 sa v priestoroch ZŠ s MŠ A. Vagača konalo okresné kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku.

Olympiády v anglickom jazyku sa tohto roku zúčastnili deti zo základných škôl: ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva; ZŠ J. J. Thurzu, Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová;
ZŠ Kriváň a ZŠ J. Drdoša, Vígľaš.


V kategórii 1A (5. – 7. ročník ZŠ) spolu súperilo 15 detí a v kategórii 1B (8. – 9. ročník ZŠ) tiež 15 detí.

Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

Kategória 1A

1. miesto: Melichová Bibiana (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová) – 54,5 bodov
2. miesto: Feriancová Veronika (ZŠ J. J. Thurzu, Detva) – 47,5 bodov
3. miesto: Zacharová Barbora (ZŠ Kukučínova, Detva) – 42,5 bodov

Kategória 1B

1. miesto: Michálik Martin (ZŠ s MŠ Školská, Hriňová) – 54 bodov
2. miesto: Senková Michaela (ZŠ Kukučínova, Detva) – 50 bodov
3. miesto: Matrtajová Ema (ZŠ J. J. Thurzu, Detva) – 49 bodov

Do olympiády z nemeckého jazyka sa zapojili školy: Gymnázium Detva, Spojená škola Detva, ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ J. Drdoša, Vígľaš; ZŠ s MŠ Krivec; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva.

Súťažilo sa v kategóriách 1A (5. – 7. ročník ZŠ), 1B (8. – 9. ročník ZŠ),
2A (1. – 2. ročník SŠ), 2B (3. – 4. ročník SŠ).

Výsledky:

2A

1. miesto: Tkáčová E (Gymnázium Detva) – 23 bodov
2. miesto: Šuleková A (Spojená škola Detva) – 22 bodov
3. miesto: Kučerová D (Gymnázium Detva) – 20 bodov

2B

1. miesto: Korínek Matej (Gymnázium Detva) – 17 bodov

1B

1. miesto: Daniela Priadková (ZŠ s MŠ Krivec) – 27 bodov
2. miesto: Andrej Velič (ZŠ J. Drdoša, Vígľaš) – 12 bodov

Gratulujeme a ďakujeme za účasť.