Šaliansky Maťko 2019

Dňa 25. januára sa v priestoroch KC Andreja Sládkoviča uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Bol to už 26. ročník tejto súťaže kde si žiaci základných škôl porovnávajú svoje schopnosti v prednese v troch kategóriách
– 1. kategória (2. – 3. ročník), 2. kategória (4. – 5. ročník), 3. kategória (6. – 7. ročník).

Zúčastnilo sa osem škôl: ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ Vígľaš; ZŠ Kriváň; ZŠ J. J. Thurzu Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ Krivec, Hriňová; ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva; ZŠ Obrancov mieru, Detva. V troch kategóriách si zmeralo sily dovedna 19 žiakov.

Výsledky:

1. kategória

1. Hanus Richard ZŠ Kriváň
2. Kováčik Jakub ZŠ Obrancov mieru Detva
3. Gondová Naátália ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. kategória

1. Barbora Baumannová ZŠ J. J. Thurzu Detva
2. Nikola Melicherová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová
2. Viktória Balážová ZŠ Kriváň
3. Alexandra Ostrihoňová ZŠ Obrancov mieru, Detva

3. kategória

1. Lukáš Ďurica ZŠ Obrancov mieru, Detva
2. Ivana Dobrocká ZŠ Kukučínova, Detva
3. Margaréta Fabriková ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

Ceny do súťaže boli zakúpené aj s finančnou podporou Mesta Detva za čo im týmto ďakujeme.