Biologická olympiáda C 2019

12. februára sa v priestoroch Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C (pre 8. a 9. ročníky základných škôl).

Zúčastnilo sa na ňom 6 základných škôl z nášho okresu a to: ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová; ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ Slatinské Lazy; ZŠ J. J. Thurzu, Detva, a ZŠ Kriváň.

Súťažilo sa v dvoch častiach:

1) Projektovej časti – v ktorej si žiaci mali pripraviť poster na tému podľa vlastného výberu a mali ho prezentovať. Tejto časti sa zúčastnil jeden žiak.

2) Teoreticko – praktickej časti – kde si žiaci zmerali sily v pripravených praktických a teoretických vedomostných úlohách – zúčastnilo sa jej 8 žiakov.

Všetci zúčastnení žiaci boli úspešní riešitelia ako v projektovej časti, tak v teoreticko – praktickej časti.

Projektová časť vyhodnotenie:

1. Branislav Ďurica – ZŠ s MŠ Krivec – 27 bodov

Prakticko – teoretická časť vyhodnotenie:

1. Sárová Daniela – ZŠ Kriváň – 76,5 bodov

2. Mesároš Matej – ZŠ J. J. Thurzu, Detva – 73,5 bodov

3. Strigáčová Terézia – ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová – 71,5 bodov

4. Jombík Pavel – ZŠ Slatinské Lazy – 69 bodov

4. Ďurica Branislav – ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová – 69 bodov

5. Koporová Laura – ZŠ Kriváň – 66 bodov

6. Sabó Dominik – ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva – 61 bodov

7. Tóthová Viktória – ZŠ Kukučínova, Detva – 57 bodov