Biologická olympiáda kat. D 2019

Dňa 25.4.2019 sa v KC Andreja Sládkoviča konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D. Biologickej olympiády sa zúčastnilo 7 základných škôl detvianskeho okresu (ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva; ZŠ Kukučínova, Detva; ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová; ZŠ Kriváň; ZŠ J. J. Thurzu Detva; ZŠ s MŠ Školská, Hriňová; ZŠ s MŠ Detvianska Huta) a dovedna 16 žiakov, z toho 11 žiakov v prakticko – teoretickej časti a 5 žiakov v projektovej časti. V tomto roku boli úspešní všetci zúčastnení žiaci.

Vyhodnotenie:

Prakticko – teoretická časť:
Poradie

Meno

Škola


Body prakt. časť


Body teoret. časť


Body spolu

1.

Júlia Olejárová

ZŠ J. J. Thurzu Detva

22

45

67

2.

Mária Ďuricová

ZŠ Kriváň

23

40

63

3.

Simeon Šulek

ZŠ s MŠ Detvianska Huta

20

41

61

4.

Andrej Kmeť

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

20

38

58

5.

Viktória Palovičová

ZŠ Kriváň

20

35,5

55,5

6.

Viktória Malčeková

ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

19

36

55

7.

Matej Lešo

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

17

32

49

8.

Richard Rusnák

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

12

35,5

47,5

9.

Tia Farbáková

ZŠ Kukučínova, Detva

15

27

42

10.

Martina Václavíková

ZŠ s MŠ Detvianska Huta

14

27

41

11.

Marek Halaj

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

12

27

39


Projektová časť:Poradie

Meno – Názov projektu

ŠkolaBody

1.

Lukáš Vrbiniak – Vplyv fajčenia na zdravie

ZŠ s MŠ A. Vagača, Detva

59

2.

Matej Výbošťok – Rybárčenie – Cesta k relaxu a poznaniu

ZŠ J. J. Thurzu Detva

56

3.

Anja Vreštiaková – Tanec – Zdravý životný štýl

ZŠ Kukučínova Detva

51

4.

Lucia Babicová – Prvá pomoc pri otvorenej zlomenine nohy

ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

48

5.

Melánia Melichová – Koi kapre

ZŠ Kukučínova Detva

45

Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom gratulujeme.