Štúrov Zvolen (rétorika) 2019


Okresné kolo Štúrov Zvolen 2019

(Rétorika)


Dňa 16.4.2019 sa konalo v KC Andreja Sládkoviča okresné kolo prednesu rétoriky Štúrov Zvolen. Do súťaže sa zapojilo päť základných škôl z detvianskeho okresu: ZŠ J. J. Thurzu Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ s MŠ Krivec Hriňová, ZŠ s MŠ Školská, Hriňová a ZŠ Kukučínova Detva. Súťažilo spolu 16 žiakov v dvoch kategóriách – v prvej kategórii osem žiakov z 4. až 6. ročníka a v druhej kategórii osem žiakov zo 7. až 9 ročníka ZŠ.

Do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 7.5.2019 o 9.00 v CVČ Domino Zvolen, postupujú prví traja z každej kategórie.

Postupujúci víťazi :

1. kategória :


1. Simon Tršo ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2. Lukáš Strigáč ZŠ s MŠ Krivec, Hriňová

3. Filip Mališ ZŠ Kriváň

2. kategória :


1. Emma Kucejová ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Kristína Jančíková ZŠ J. J. Thurzu, Detva

3. Tibor Vrťo ZŠ Kukučínova, Detva


Ceny do súťaže boli zakúpené aj s finančnou podporou Mesta Detva za čo im týmto ďakujeme.