Slávik Slovenska 2019


Okresného kolo – Slávik Slovenska 2019

Dňa 15.5.2019 sa konalo v ZUŠ Hriňová okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Každoročne je táto súťaž v našom okrese organizovaná ZUŠ Hriňová v spolupráci s CVČ Trend, Detva. Je rozdelená do troch kategórii, v ktorých toho roku súťažilo 26 súťažiacich od prvého po deviaty ročník ZŠ.

Do súťaže sa zapojilo 7 základných škôl z okresu Detva a 4 ZUŠ.

Na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Poltári dňa 29. mája 2019 o 8:30 hod., postupuje víťaz (1. miesto) každej kategórie.

Poradie:

I. kategória: 1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ

Meno súťažiaceho Škola

1. Karolína Buzáková ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. Kassia Sibylová ZUŠ Hriňová

3. Pavel Ľupták ZŠ Jána Drdoša Vígľaš

II. kategória: 4. – 6. ročník ZŠ a ZUŠ

Meno súťažiaceho Škola

1. Katarína Trebuľová ZŠ s MŠ Školská, Hriňová

2 . Alexandra Klimová ZŠ Jána Drdoša Vígľaš

3 . Nela Hanesová ZUŠ Detva

III. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ a ZUŠ


Meno súťažiaceho Škola

1. Magdaléna Malatincová ZŠ Kukučínova, Detva

2. Viktória Melicherčíková ZŠ Obrancov mieru Detva

3. Ľubomír Ilčík ZŠ s MŠ Školská Hriňová

Odborná porota súťaže Slávik Slovenska 2019:

predseda – Mgr. art. MgÁ. Oľga Budinská ArtD.
členovia – Mgr. art. Marián Švoňava

Veronika Spodniaková


Hudobný sprievod zabezpečovala Lenka Václavíková.