Okresné kolo Gymnastický štvorboj žiakov a žiačok ZŠ

Dňa 25.3. sa konalo Okresné kolo Gymnastického štvorboja žiakov a žiačok ZŠ. Z víťazných družstiev obsadila 1. miesto ZŠ Obrancov mieru, 2. miesto ZŠ J. J. Thurzu, a 3. miesto patrí 3. ZŠ v Detve.

V jednotlivcoch všetky priečky patrili 3. ZŠ.

Vyzdvihli by sme veľkú snahu a pekné zostavy v chlapčenských kategóriách.